Is het moeilijk om geld te lenen zonder BKR?Het kan erg moeilijk zijn om geld te lenen zonder BKR toetsing. Maar er zijn gelukkig een aantal instellingen die mensen toch willen helpen. In dit artikel leest u meer over BKR coderingen, Bureau Krediet registratie en hoe u geld kunt lenen zonder BKR toetsing.

BKR Bureau Krediet Registratie

Van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet houdt het Bureau Krediet Registratie een elektronisch dossier bij in het  Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het BKR slaat onder andere afgesloten kredietcontracten, zoals leningen, creditcards en debetfaciliteiten op betaalrekeningen. Telefoonbedrijven die bij het BKR zijn aangesloten kunnen hun telefoonabonnementen ook laten registreren. Naast registratie van de kredieten en telefoonabonnementen, worden betalingsachterstanden ook op deze contracten geregistreerd.

Bij het BKR zijn ongeveer 11 miljoen mensen geregistreerd. De bedoeling van het BKR is van mensen die een lening willen aanvragen, de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen. Voor een geldverstrekker is de grootste reden om geen lening te verstrekking wanneer men een betalingsachterstand heeft opgelopen en dat bij het BKR bekend is.

Een ander belangrijke functie van het BKR is het voorkomen van maatschappelijke problemen, doordat het BKR de consumenten beschermt tegen teveel lenen; overkreditering.

Bedrijven en instellingen worden daarnaast beschermd tegen consumenten die hun krediet of lening niet af kunnen lossen. Bij het BKR komen per jaar ongeveer 1 miljoen nieuwe kredieten binnen. De gegevens over een krediet of lening worden tot 5 jaar na afloop van het contract bewaard. Hypotheken zijn hier een uitzondering van. Deze worden niet geregistreerd tenzij de geldlener het geld niet op tijd terug betaald.

Wat is een BKR Codering

In het centrale systeem van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel worden de betalingsverplichtingen opgeslagen van alle consumenten die de afgelopen vijf jaar een lening of telefoon abonnement hadden. De registratie verdwijnt na vijf jaar na beëindiging van een lening weer uit de database van het BKR.

De registratie die bekend is bij het BKR zegt helemaal niets over het betalingsgedrag van de consumenten. Het is zelf zo dat ongeveer 94% van de consumenten zijn betalingsverplichtingen gewoon nakomt. Voor ongeveer 4% tot 6% van de consumenten hebben last met het nakomen van financiële lasten en verplichtingen. Kredietverstrekkers mogen, nadat er een mededeling naar de consument wordt , een notering bij het BKR maken.

Welke codes worden er gebruikt bij de BKR

In het geval van een betalingsachterstand wordt er gewerkt met codes. Er zijn verschillende codes waarmee het BKR werkt. De A code spreekt van een betalingsachterstand. De H code is er om aan te geven dat de betalingsachterstand is ingelopen. De H code wordt alleen gebruikt voor lopende leningen en zal na het einde van de looptijd worden weggehaald uit de database van het BKR.

Het is fijn om te weten dat een achterstandsmelding niets zegt over het geleende bedrag en de achterstand op de lening. Maar let goed op; de codering blijft 5 jaar na het verloop van de lening staan en kan dus 5 jaar lang ervoor zorgen dat u moeite heeft met het lenen van geld.

Geld lenen zonder BKR

Het zal zeer moeilijk zijn om geld te lenen zonder een BKR toetsing en er zijn maar een paar kredietverstrekkers die dit doen. Doordat u niet wordt getoetst bij het BKR zal de lening vrijwel altijd duurder zijn dan als er wel een BKR toetsing zal zijn. Dit is omdat de kredietverstrekker niet dezelfde zekerheid heeft als bij een BKR toetsing.

Het is handig om verschillende offertes op te laten stellen voordat u geld leent bij een krediet verstrekker. Zo kunt u rustig zien wat het voordeligst voor u is. Het is ook verstandig om niet overhaast geld te lenen. Bekijk eerst alle opties en zet die op papier.

Hoe vind ik een instantie die mij geld wil lenen zonder BKR toetsing.

Je kunt heel gemakkelijk in Google naar krediet verstrekkers zoeken. Zoek bijvoorbeeld op:

  • Krediet lenen zonder BKR toetsing
  • Geld lenen zonder BKR
  • Geld lenen zonder BKR toetsing