BKR Codering

Het BKR te Tiel hanteert 4 verschillende BKR coderingen. Elke BKR codering geeft een bepaalde status aan en eventueel of het om een betalingsachterstand betreft. Wat elke registratie precies inhoud, staat hieronder uitgelegd.

Wanneer u een betalingsachterstand heeft opgelopen wordt dit na enige tijd door de deelnemers aan het BKR doorgegeven. Deelnemers van het BKR zijn verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand wordt gemeld als er niet betaald wordt.

BKR codering A1

De BKR codering A1 houdt in dat er een betalingsachterstand geweest is, maar dat er een betalingsregeling getroffen is. Sommige banken zullen huiverig zijn u een hypotheek of lening te verstrekken met deze codering, omdat er toch een periode geweest dat een bepaalde lening niet op tijd betaald of afgelost is.

BKR codering A2

De BKR codering A2 houdt in dat het restant van de vordering op u voor de kredietverstrekker opeisbaar is gesteld. Dit betekent voor u dat de kredietverstrekker uw schuld kan opeisen. Deze kan via een rechter beslag laten leggen op uw huis, inboedel ,auto en eventueel uw inkomen en/of vermogen. Zo is er een kans dat er beslag gelegd wordt op uw salaris/inkomen.

BKR codering A3

Een BKR codering A3 houdt in dat er een bedrag van € 250 of meer is afgeboekt van het schuldbedrag. Wanneer een afboeking wegens totale kwijting plaatsvindt, moet tevens bij de BKR A3 codering een einddatum worden gemeld. Bij alle andere gevallen wordt er geen einddatum vermeld.

BKR codering A4

Een BKR codering A4 houdt in dat u onvindbaar bent voor de betrokken instanties. Er is in dit geval geen vast verblijf- of woonplaats bekend. Of u bent totaal ontraceerbaar voor de betrokken instanties.

BKR codering H

Een BKR codering met een H codering houdt in dat de betalingsachterstand is ingelopen de betreffende A-codering zal dan veranderen in een H-codering. Deze codering heeft geen consequenties meer!